Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności. Więcej...

Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z oferty outsourcingu. Naszym celem jest profesjonalna i kompleksowa obsługa firmy w zakresie BHP oraz p.poż.

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP dla wszystkich grup zawodowych (pracodawca, osoby kierujące pracownikami, stanowiska administracyjno-biurowe i stanowiska robotnicze),
 • Opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych oraz okresowych dla poszczególnych grup zawodowych z dostosowaniem do zagrożeń występujących w firmie,
 • Zakładanie  i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (rejestry badań czynników szkodliwych, rejestry szkoleń, rejestry wypadków przy pracy),
 • Opracowanie i aktualizowanie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Przeprowadzenie oceny minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe,
 • Sporządzanie dokumentacji wypadku przy pracy dla osób, z którymi została zawarta Umowa Cywilno-Prawna,
 • Sporządzanie dokumentacji wypadku w drodze do / lub z pracy,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych  zagrożeniach. Przedstawianie wniosków i działań profilaktycznych w celu ich usunięcia,
 • Przeprowadzanie ceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Informowanie pracodawcy o obowiązujących przepisach z doradztwem o sposobie wdrożenia w firmie,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed jednostkami nadzorującymi warunki pracy,
 • Inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy.