Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności. Więcej...

Oferta

Ryzyko zawodowe

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego, które powinno zostać wykonane dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników czy też rodzaju wykonywanej pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego należy sporządzić zawsze w następujących przypadkach:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy
  • po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku

Aby sprostać wymaganiom stawianym w przepisach prawnych oferujemy Państwu przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Wszystkie opracowania są dostosowane do branży i grup zawodowych w oparciu o zakresy obowiązków i wykonywane przez pracownika czynności służbowe.

Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi obowiązkami związanymi z oceną ryzyka zawodowego a mianowicie:

  • sporządzimy dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Państwa firmie. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzamy w oparciu o wytyczne PN-N-18002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz Polskie normy (z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy).
  • zaproponujemy najlepsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, które ograniczą lub wyeliminują zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Państwa pracowników

Pracodawco, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów aby mieć pewność, że ocena ryzyka zawodowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.