Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności. Więcej...

Oferta

Szkolenia z zakresu BHP

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, firma Centrum BHP przeprowadza szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia na życzenie Państwa mogą być wykonane w formie instruktażu dla wszystkich grup zawodowych lub w formie samokształcenia kierowanego dla pracodawcy, stanowisk kierowniczych oraz stanowisk administracyjno-biurowych.

Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP każdemu:

  • nowo zatrudnionemu pracownikowi
  • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
  • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe z zakresu BHP każdemu;

  • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
  • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
  • pracownicy służby bhp

Koszt szkolenia:

Szkolenie wstępne 50,00 zł od osoby
Szkolenie okresowe pracodawcy: 200,00 zł od osoby
Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej: 100,00 zł od osoby
Szkolenie okresowe pracownika administracyjno-biurowego: 100,00 zł od osoby
Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych: 100,00 zł od osoby
Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych szczególnie niebezpiecznych: 100,00 zł od osoby

Atutem Naszej firmy jest to, że Pracodawca otrzymuje szczegółowe programy szkoleń wszystkich grup zawodowych „gratis” oraz fakt, że szkolenia prowadzą osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.