Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności. Więcej...

Oferta

Wypadki

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą: pracownik służby bhp oraz przedstawiciel pracowników.

Ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku, udokumentowanie wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku, określenie przyczyn wypadku, sporządzenie protokołu powypadkowego, wypełnienie karty wypadku opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS, przygotowanie wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np.wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS

W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

  • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy
  • przedstawiciel pracowników